Bilimsel Program

Bilimsel programımızda semptom ve hastalıkların yanında diyabet, hipertansiyon ve tiroid gibi önemli kronik hastalıklar da güncel kılavuzlar doğrultusunda konusunda uzman hekimler tarafından konuşulacaktır.

Bilimsel
Program


07.10.2023 CUMARTESİ

SALON B – SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU

1. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ercan Gündüz
10:30-10:36 SS-1 Hemodiyaliz Hastalarında Kalıcı Diyaliz Kateteri Uygulamalarımız
Muhammed Akif Deniz
10:36-10:42 SS-2 Oktogenaryan Popülasyonda Akut Koroner Sendrom Sonrası Prognozu Öngörmek İçı̇n Modı̇fı̇ye Kırılganlık İndeksı̇ -11
Zehra Güven Çetin
10:42-10:48 SS-3 Covid-19 Nedeniyle Yoğun Bakımda Takip Ettiğimiz Obez Gebe Hastaların Retrospektif Analizi
Esra Aktiz Bıçak
10:48-10:54 SS-4 Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Kardiyak Fonksiyonların ve Brain Natriüretik Peptid Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Fatma Yılmaz Öncül
10:54-11:00 SS-5 Splenik Absenin Nadir Bir Sebebi: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomaya Sekonder Kolosplenik Fistül
Feyzullah Uçmak
11:00-11:06 SS-6 Koroner Atherosklerozlu Hastalarda Vücut Kitle İndeksi ile Bel Çevresi ve Bel-Kalça Oranlarının Karşılaştırılması
Semih Sağlık
11:06-11:12 SS-7 Bir Üniversite Hastanesi’nde BOS Örneklerinde Çalışılan Multipleks PCR Paneli Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Funda Şahin
11:12-11:18 SS-8 Kolestatik Hepatitin Nadir Bir Nedeni
Berat Ebik
11:18-11:30 Ara
2. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bilgin Bahadır Başgöz
11:30-11:36 SS-9 Non-ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Sonrası Ticagrelor Kullanan Bir Hastada Semptomsuz Derin Trombositopeni: Bir Vaka Raporu
Fethullah Kayan
11:36-11:42 SS-10 Crush Sendromu Gelişen Hastalarda Hemodiyalizin Tedavideki Yeri
Recep Gökçe
11:42-11:48 SS-11 Komorbid Hastalıkların (Hipertansiyon, Diabetes Mellitus, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları)
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Etkileri.
Akın Öztürk
11:48-11:54 SS-12 Rutin Hemodiyaliz Hastalarında Çok Nadir Görülen Bir Olgu; Kyrle Hastalığı
Umut Karabulut
11:54-12:00 SS-13 Bir Garip Ödem Hikayesi: Edinsel Anjiyoödem mi?
Haydar Kaan Karataş
12:00-12:06 SS-14 Pulmoner Emboli ve Eşlik Eden Romatolojik Hastalıklarda Trombosit Hacmi (MPV) Değerlerinin Karşılaştırılması
Ayhan Tabur
12:06-12:12 SS-15 Meyan Kökü Kullanımına Sekonder Gelişen Psödohiperaldesteronizm
Jehat Kılıç
12:12-12:18 SS-16 İnsidan Hemodiyaliz Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Cebrail Karaca
12:18-13:30 Ara
3. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Eşref Araç
13:30-13:36 SS-17 Kronik Ürtikerli Hastalardaki Otoimmün Tiroid Hastalıkları
Ali Can
13:36-13:42 SS-18 Lityum İntoksikasyonunda Hemodiyaliz Etkinliği; Olgu Sunumu
Yunus Demirkol
13:42-13:48 SS-19 Sülfasalazine Bağlı Nadir Bir Yan Etki: Majör Depresif Bozukluk
Mehmet Türk
13:48-13:54 SS-20 Brucellaya Bağlı Gelişen Hemofagositik Sendrom Olgusu
Müslüm Güneş
13:54-14:00 SS-21 İTP Tanılı Hastada ELTROMBOPAG Sonrası Gelişen Pulmoner Emboli
Sipan Polat
14:00-14:06 SS-22 McArdle Hastalığına Bağlı Diyaliz Gerektiren Akut Böbrek Yetmezliği
Yunus Bağcı
14:06-14:12 SS-23 Akut Hepatit Nadir Bir Etyoloji: Brusella Melitensis
Ercan Yiğit

312 466 70 00


Kongre ile ilgili Bahar Kul ile hemen iletişime geçebilirsiniz.